Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Havla Zajíce

f 243a

Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Kováři, za summu 16 zl. Z toho sobě srazil dílu svého po Anně manželce svej 4 zl a vyplnil do letha 1609 2 zl, přijal je Jan Horňák na díl Johanky manželky své, zůstává dopláceti 10 zl, placení od letha 1610 po 1 zl. Rukojmě Vojtek Polák, Jan Kmetek S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
Johance, dceři n[ebožtíka] Jana Kováře 2 zl.
Martě a Janovi, s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kováře každému po 4 zl, činí 8 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Havel Zajíců za gr[unt] Johance, dceři n[ebožtíka] Jana Kováře 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Havel Zajíců za grunt svůj peněz 5 zl. Z toho vzala Johanka, dcera n[ebožtíka] Jana Kováře ostatní 1 zl a Marta výš psaná též vzala na díl svůj 4 zl.

Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Havel Zajíců prodal grunt se vším příslušenstvím Mikulášovi Struhařovi za 40 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce 10 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Kruček a Pavel Javůrek SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Mikuláš Struhař položil za grunt Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Kováře, peněz ročních 2 zl.
f 243b
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Struhař prodal zase tento grunt Ondrovi Gejdošovi za summu 40 zl. Závdanku jemu vyplniti má 12 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, odbývání robot panských i obecních Marek Poláků a Jan Kléšť S.R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a Ondra Gejdoš položil nápadníkům n[ebožtíka] Jana Kováře posledních peněz 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Ondra Gejdoš položil za grunt Havlovi Zajícovi 2 zl.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného ten požár pustý budouc, ujal jej Václav Havlík a což na něm k doplacení přináleží, to bude povinen doplatiti ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Strejček, Adam Šmahaj S.R.S.a N.

Ujmúce tenž pustý požár Václav Havlík, zase jej z gruntu vystavil, předtím jeho též otec jeho vlastní zouplna zaplaceného jměl, tehdy jemu dědičně za zaplacený připadl.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž grunt po Ondrovi Gajdošovi za summu 30 zl Vácslavovi Havlíkovi, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Černý a Martin Papradňan SRSN.