Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Vojtka Poláka

f 261a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Šťastného Petrových za summu 50 zl. Na to vyplnil do letha 1609 6 zl, ty přijal Jan Lamoš, zůstává dopláceti 44 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Adam Ondrejsů, Sobek Čujan S.R.A.a N.
Z toho gruntu náleží:
Janovi Lamošovi předních peněz 24 zl.
Kateřině, manželce n[ebožtíka] Petra Hostinského 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Hostinského Anně, Margetě, Šťastnýmu každýmu po 5 zl, činí 15 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Vojtek Polák za gr[unt] Janovi Lamošovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Povalače položil Vojtek Polák za grunt svůj peněz dvojích 4 zl. Ty jest přijal Jan Lamoš.

Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Jan Lamoš maje peníze přední na tomto gruntě, když pustý zůstával, prodal jej Janovi Šašovi za summu 38 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských Jura Zuberský a Jan Sobek S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Šaša položil za g[runt] Janovi Lamošovi 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Jan Šaša položil za gr[unt] Janovi Lamošovi 2 zl.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského jakož na tomto gruntě náleží mimo prvnější vybrání Janovi Lamošovi 14 zl, z těch peněz daroval a odvedl Kateřině, manželce Jury Orgonových
10 zl, aby je sobě vyzdvihovala.

Pusté
f 261b
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt z ouřadem prodali tenž gr[unt] ze čt[vrtí] roli pusté Janovi Hutorovi za 30 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Mrazík a Jan Černý SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Hutorů položil a zůstává za úřadem 1 zl.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt po Janovi Hutorovi Jarolímovi Třasoňovi za 30 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Vlčků, Jan Polák SRSN.