Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Jíry Zuberského

f 273a

Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Hrbáčkovi, za 60 zl. Závdanku dal 10 zl, z toho vzal Jíra Hrbáček 8 zl a obec novolhotská
2 zl, zůstává dopláceti obci novolhotské předních peněz 6 zl, Lidě, matcoše s[irotků] n[ebožtíka] Marka Malého, 6 zl 8 ½ gr, s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Malého, totiž Jírovi, Mikulášovi, Janovi, Markytě, Anně a Markovi každému po 6 zl 8 ½ gr summy 37 zl 21 ½ gr, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Chromej a Tomáš Marmánek S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra Zuberský za gr[unt] obci novolhotské 2 zl.
Též co byl zadržel k obci novolhotské na kostel, položil ostatní peníze, totiž 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Zuberský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého 4 zl. Z toho dáno Jírovi, Mikulášovi a Lidě macoše jejich každému po 1 zl 10 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Zuberský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého 2 zl. Vydány sou Jírovi, Mikulášovi a Lidě každému po 20 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Zuberský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého peněz ročních
2 zl. Ty sou vydány Jírovi, Mikulášovi a Lidě po 20 gr.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jura Zuberský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého peněz ročních
1 zl. Ten přijal Jíra, Mikuláš a Lida, rozdělili se po 10 gr.

Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jura Zuberský umřel a po smrti jeho fojt a starší prodali tento grunt spustovaný toliko za summu 40 zl bez závdanku Ondřejovi Šostekovi. Odevzdán za volný a svobodný jemu. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Sobek a Jura Marků S.R.S.a N.
Na tom gruntě škodují tito: Anna Zuberská 14 zl a nápadníci Markovi 6 zl.

Pusté
f 273b
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad prodali grunt svrchu psanej Ondrovi Knipsovi za 22 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Jana Šaša, Matěj Bělohúbek SRSN.

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Ondra Knipsek na kostel novolhocký 1 zl.
Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného Ondra Knipsík položil za grunt na kostel novolhotský 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Ondra Knipsík položil na kostel novolhotský 1 zl.

Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Ondra Knipsík pustil tenž grunt zase Janovi Havlíkovi zeti jeho za summu 22 zl. Závdanku dal 1 zl na kostel novolhocký a co Ondra Knipsík, totiž 3 zl vyplatil, ty jemu pustil, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jíra Mužný a Jura Knipsík SRSaN.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Jan Havlíků a ten přijal fojt ut s[upra] na kostel novolhotský 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka položil peněz ročních na kostel novolhotský 1 zl.