Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Jíry Marka

f 279a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Marka Malého otce svého za summu 23 zl. Závdanku a ročních peněz vyplnil otci svýmu do letha 1609 14 zl, srazil sobě dílu svého 1 zl 15 gr, zůstává dopláceti 7 zl 15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukoj[mě] Vojtek Polák, Thomáš Marmánek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Lidě matcoše dílu jejího 1 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Marka Malého Mikulášovi, Margitě, Janovi a Markovi každýmu po 1 zl 15 gr, činí 6 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Opavského položil Jíra Marků za gr[unt] Lidě matcoše své 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Marků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka ostatních peněz 6 zl.
A tak Jíra Marků má tento grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému nezávadný.
Z těch pak 6 zl dáno jest Mikulášovi dílu jeho 1 zl 15 gr a na Jana, Margitu a Marka na každého po 1 zl 15 gr zanecháno.

Leta 1641 za fojta Jury Pšurného ten svrchu psaný grunt dostal se nápadem Janovi Šašovi po manželce jeho Anně, po n[ebožtíku] Markovi Škramánkovi. A jest témuž Janovi za volný a v ničemž nezávadný odevzdán. A má jej zaplacenej.

Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Jan Šašův zemřel a jej zase Michal Múdrý za summu vejš psanú za zaplacený a v ničemž [nezávadný], jakožto zeti jeho. Od[evzdán]. Rukojmě Jura Janíčků a Ondra Šurábků SRSaN.
f 279b
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrt roli po Michalovi Moudrýmu Ondrovi Říkovi za summu 20 zl, platiti má komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní (neuvedeno).

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt po Ondrovi Říkovi Adamovi Koláři za 10 zl bez závdanku, platiti má po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Vlk a Mikuláš Šustek SRSN.