Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Jana Struhaře

f 291a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Jana Otépky za summu 30 zl. Na to jemu vyplnil závdanku a peněz ročních až do letha 1609 12 zl, zůstává ještě dopláceti 18 zl, kteréž Janovi Otépkovi náležejí, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan Kozár, Ondra Hříva S.R.S.a N.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho skoupil od Jana Otépky, což jemu tu dopláceti zůstávalo 18 zl, dal jemu za ně 2 krávy.
A tak má zouplna zaplacený.

Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Jan Struhař prodal podsedek svůj zaplacený Matějovi Šmahajovi za summu hotových 12 zl.
Kterýžto podsedek zase týž Matěj Šmahaj prodal Janovi Kantoříkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 8 zl 15 gr, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu Jan Jablečník a Jíra Kanec SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kantořík položil za grunt ten Matějovi Šmahajovi peněz 4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kantořík položil Jan Kantořík položil za grunt Matějovi Šmahajovi peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kantořík položil za grunt Matějovi Šmahajovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Kantořík položil za gr[unt] Matějovi Šmahajovi 2 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného Jan Kantořík položil za g[runt] Matějovi Šmahajovi 1 zl.
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Jan Kantořík položil za gr[unt] Matějovi Šmahajovi 1 zl.

Pustý