Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Adama Šermana

f 25a

Koupil grunt od Vácslava Krupice se čtvrtí roli za summu 100 zl, na to vyplnil do letha 1609 26 zl Vácslavovi Krupicovi, zůstává dopláceti 74 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan Lamoš, Jan Švec S.R.S.a N.
S tej summy náleží mimo vzetí těch 24 zl Vácslavovi Krupicovi na díl Anny manželky jeho 2 zl.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Pavlovi, Janovi, Hedvice, Eliášovi každému po 18 zl – 72 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Adam Šerman za gr[unt] Václavovi Krupicovi 2 zl. Zůstávají při ouřadě.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Adam Šerman za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana peněz za rok 1611
2 zl.

Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Adam Šerman prodal grunt svůj Tomkovi Nálepovi se vším příslušenstvím, jakž jeho sám užíval, za summu 96 zl. Závdanku dal jemu 22 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Javůrek a Macek Sedlák SRSN.
Téhož leta za téhož fojta Tomek Nálepa položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
Leta 1616 za fojta Kuby Drábka Tomek Nálepa položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Tomek Nálepa položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Tomek Nálepa položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
f 25b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Tomek Nálepa prodal grunt tento Mikulášovi Kručkovi za summu 96 zl. Závdanku jemu dal 12 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. A což měl Tomek Nálepa, totiž 18 zl, vyplaceného na tom gruntě, to všecko Mikulášovi Kručkovi pustil. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Vašek Havlů a Mikuláš Jura S.R.S.a N.

Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného prodal grunth tento s 1 č[tvrtí] roli Mikuláš Kručka Adamovi Chontkovi za summu
96 zl. Závdanku jemu dal 15 zl a platiti jej má po 2 zl ročně. Odevzdán za volný a svobodný. A cožkoliv Mikuláš Kručka na něm zaplaceného měl, to všecko pustil Adamovi Chontkovi. Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbejvání Jan Svorada a Thomáš Zátopa S.R.S.a neroz[dílnou].

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Fogla a za fojta Jana Černého Adam Chentek zemřel, prodán jest týž grunt z 1 čtvrtí roli Ondrovi Jurabovi za summu 14 zl hotových. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Ondra Šurák a Mikuláš Bonec SRSN.