Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunt Adama Ondrejčiného

f 297a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Jirky Orsáka za summu 29 zl. Na to jemu vyplatil do letha 1609 8 zl, zůstává dopláceti 21 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Šimek Karas, Adam Pecha S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Podle smlouvy Jírovi Orsákovi 6 zl. Mají se jemu položiti takto: o svaté[m] Janu nejprv příštím letha 1610 4 zl a letha 1611 při témž čase 2 zl.
Fridrichovi 6 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Pavlovi Lancovému posledních 9 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Adam Ondřejčin za gr[unt] Jírovi Orsákovi 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Adam Ondřejíček za g[runt] 3 peněz 6 zl. Z toho dáno Fridrichovi, což jemu tu náleželo 4 zl a Pavlovi Lancovýmu též dáno 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Adam Ondřejíček prodal grunt svůj se vším příslušenstvím Janovi Hrbáčovi za summu
29 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Svoradík a Ondra Němčík SRSN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Hrbáček za grunt
2 zl. Ty přijal Pavel Lanců.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Hrbáč položil za grunt Pavlovi Lačnému(!) peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Hrbáč položil za grunt Pavlovi Lačnému peněz ročních 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Jan Hrbáč položil za grunt Pavlovi Lačnému peněz ročních 2 zl.
f 297b
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Hrbáč položil za gr[unt] peněz ročních 2 zl.
Ty 2 zl jest Jíra Orsák přijal a daroval je na kostel novolhotský.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského položil Jan Hrbáč za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Adam Ondřejčík.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Hrbáč prodal grunt tento Jurovi Plánkovi za summu 29 zl. Závdanku dal jemu 9 zl a platiti jej má po 2 zl. A což Jan Hrbáč měl na tomto gruntě zaplaceného 10 zl, ty jest pustil Jurovi Plánkovi. Odevzdán tento grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Macek Ficek a Jan Kantořík S.R.S.a N.

Letha 1626 za fojta Jury Pšurného jakož ještě dopláceti měl Jura Plánka za tento grunth 10 zl Janovi Hrbatému, takových
10 zl od něho koupil za hotových 2 zl 21 gr. A tak týž Jura Plánka má grunth svůj zcela a zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho Jíra Plánka jinak Lánka zemřel a po sobě podsedek zanechal zaplacený, takový se vypisuje Janovi Lapkovi za zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Černý a Michal Struhař SRSN.