Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Jana Pindorka

f 303a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od ouřadu novolhotského, pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Pindorkovi, za summu 30 zl. Na to vyplnil závdanku do letha 1609 5 zl, ty sou dány za dluh n[ebožtíka] Jana Pindorka, srazil sobě dílu po manželce své
11 zl 15 gr, zůstává dopláceti 13 zl 15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Ondra Němec, Ondra Hříva S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Na dluhy n[ebožtíka] Jakuba Pindorka 2 zl.
S[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka Valentovi 11 zl 15 gr.

Letha 1613 za fojta Jíry Povalače Jan Pindorka prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Markovi Šormanovýmu za summu 30 zl. Závdanku dal témuž Janovi Pindorkovi 6 zl 15 gr, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj a opravu gruntu i jiné povinnosti Jan Sobek a Martin Mrkva SRSAN.
Téhož letha a za fojta Jana Kmetka položil Marek Šormánek za podsedek totiž za rok 1614 peněz 2 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorky.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Marek Šorman položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka peněz ročních
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Marek Šorman položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindora peněz ročních
2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Marek Šorman prodal tento grunt Kubovi Joklovi jinak Bogušovi za summu 30 zl. Závdanku dal 12 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských Jan Hrbáč a Mikula Povalač S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jokl Boguše položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jokl Boguše položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka 1 zl.
f 303b
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jokl Boguše prodal zase grunt tento Mikulášovi Svaradíkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 8 zl 15 gr a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Jan Svaradík a Jíra Polák
SRSaN.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného cožkoliv na tom gruntě měl Jan Pindorek a Marek pastorek jeho, ty peníze poručil na kostel novolhotský. A tak týž Mikuláš Svaradík každoročně po
2 zl takový penzi na kostel klásti povinen bude.

Letha 1633 za fojta Jíry Struhaře po odjití z téhož gr[untu] Mikuláše Svaradíka prodán jest ten pod[sedek] s půl čt[vrtí] roli Martinovi Odrobinovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Šustek a Michal Polách S.R.S.N.
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíka Martin Odrobina položil za grunt k záduší Nových Lhotek 1 zl.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Martin Odrobina na kostel novolhotský 1 zl.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Martin Odrobina položil za grunt na kostel novolhotský 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Martin Odrobina položil na kostel novolhocský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Martin Odrobina položil na kostel novolhocský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1647 za fojta Jury Kručka Martin Odrobina položil na kostel novolhotský a ten přijal fojt ut s[upra] 1 zl.
Leta 1648 za fojta (nedopsáno).
f 304a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž podsedek s půl čtvrtí roli po Martinovi Odrobinovi Martinovi Melíškovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má na kostel jejich každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Černý a Mikuláš Vlk SRSN.