Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunt Jíry Drapořita

f 315a

Koupil jej od Jana Javorskýho za summu 23 zl, na kterýž byl vyplnil závdanku 8 zl.
Prodal jej zase Adamovi Pechovýmu za touž s[ummu] 23 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Sobek Čujan a Jíra Hobček S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Tomkovi Marmánkovi předních peněz 2 zl.
Obci novolhotské 4 zl.
Adamovi Štědrýmu 9 zl.

Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Jíra Drapořit prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Adamovi Pechovi za ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Adam Pecha za g[runt] 4 peněz summy 8 zl. Z toho vzal Tomek Marmánek 2 zl ostatní a obci, což jí tu náleželo, též dáno ostatní 4 zl a Adamovi Štědrýmu též dáno 2 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Adam Pecha prodal tento grunt Matoušovi Poláchovi za summu 21 zl. Závdanku jemu dal 14 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot a jiných povinností panských Jokel Boguše a Jan Hrbáč S.R.S.a N.
Leta 1615 za fojta Kuby Drábka Matouš Polách položil dvojích peněz za grunt za rok 1615 a 1616 4 zl. Ty sou vydány Adamovi Štědrému do Bošát.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka položil Matouš Polách za grunt Adamovi Štědrému do Bošát 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Matouš Polách položil za gr[unt] Adamovi Štědrému do Bošát ostatní 1 zl.
A tak má ten grunt zaplacený.

Pusté
f 315b
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Matouš Polách prodal zase grunt tento Pavlovi Sobkovému za summu 20 zl. Závdanku dal jemu 7 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Tomáš Nálepa a Mikuláš Povalač S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten grunth Michalovi Prosenskému za 12 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hudec a Jan Moris S.R.S.a N.

Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Pavel Sobek prodal svrchu psaný grunt hošták za hotovou summu totiž 5 zl Jurovi Odrobinovi. Jest jemu za volný odevzdán. A Jura Odrobina má grunt svůj docela a zouplna zaplacený.