Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunt Martina Řešetáře

f 321a

Martin Řešetář má podsedek s půl čtvrtí roli zouplna a docela zaplacený.

Letha 1628 za fojta Adama Lišky po smrti Martina Řešetáře pošacován jest grunth ten s půl čtvrtí roli od starších a některých z obce k tomu nařízených od slovoutného p[ana] Martina Jankhy, ouředníka panství strážnicského, za summu
20 zl. V tej summě ujal jej Adam Liška, jeden z nápadníků n[ebožtíka] Martina Řešetáře, platiti jej má ročně po 1 zl
15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] za placení a povinnosti panské i obecní Mikuláš Kruček, Macek Ficek
S.R.S.a N. Z těch 20 zl na díl svůj poráží 5 zl a 15 zl ročně dopláceti má.

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest tento grundt zaprodán Adamovi Košmanovi, Adam Ondříček majíce ho nápadem po manželce Kateřině, dceře Martina Řešetáře, za summu 20 zl. Dal závdanku při odevzdávce 10 zl, ostatek má poročně po 2 zl zplacovati. Odevzdán za volný a svo[bodný]. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Kašpar Kozár a Martin Leskovan SRSaN.