Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Filipa Němce

f 327a

Koupil podsedek ze čtvrtí roli od Mikuláše Bílého za summu 25 zl. Na to jest vyplnil až do letha 1609 11 zl a 15 gr, z toho přijal Thomáš Marmánek 11 zl a Ficek Drábků 15 gr, zůstává dopláceti 13 zl 15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Janek, Ondra Hříva S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
Věnckovi Drabíkovému předních peněz 4 zl 15 gr.
S[irotku] n[ebožtíka] Pavla Drapořita Šimkovi 9 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Filip Němec
2 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Drapořita 1 zl a Věncek Drabíků přijal 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Filip Němec za grunt svůj Věnckovi ostatních peněz 3 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 Filip Němec položil za fojta Jana Kmetíka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Drapořita 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Filip Němec položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Drapořita 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Filip Němec položil za grunt na sirotky n[ebožtíka] Pavla Drapořita 2 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Sobka Filip Němec prodal ten grunt Mikulášovi Kručovi za 30 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Kruček a Jan Kunka SRSaN.
Téhož letha Mikuláš Kruče položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Drapořita ostatních 2 zl.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Mikuláš Kruček položil za grunt Filipovi Němcovi 2 zl.
f 327b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka prodal zase grunt tento Mikuláš Kruček Mackovi Ševcovému za summu 30 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Kunka a Adam Ondřejík S.R.S.a N.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Macek Švec za grunt Mikulášovi Kručkovi 1 zl.

Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného prodán jest ten gr[unt] Mackovi Kundečkovi za summu 30 zl. Závdanku dal Mikulášovi Kručkovi 7 zl, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Mikloš a Mikuláš Kruček
S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíkového (nedopsáno).

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest ten grunt zase zaprodán Martinovi Leskovanému za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 zl. Od[evzdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Jan Černý a Kašpar Kúdelný SRSaN.
Letha 1640 za fojta ut s[upr]a položil Martin Leskovan za gr[unt] svůj, ty přijal Jura Miklušů 3 zl.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Martin Leskovan položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala Justyna.
f 328a
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Martin Leskovan položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jura Miklošů.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Martin Leskovan položil a přijal Jura Miklošů peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Martin Leskovan položil a přijal Jura Miklošů peněz ročních 1 zl.

Ten napřed psaný grunt a tento drží Ondra Leskovan.