Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Janka Jablečníka

f 333a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Martina Janušíka za summu 30 zl. Na to vyplnil závdanku Martinovi Janušíkovi 4 zl, zůstává dopláceti 26 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Filip Němec, Andris Němec S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 15 zl.
Martinovi Janušíkovi 11 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jan Jablečník za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.

Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Jan Jablečník prodal podsedek svůj s půl čtvrtí roli Ondrovi Němcovi za summu
30 zl. Závdanku dal témuž Jablečníkovi 6 zl a ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Matěj Šmahaj, Jíra Valků SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Ondra Němec za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Beně summy 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Ondra Němec položil za grunt peněz na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Ondra Němec položil za grunt peněz na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za g[runt] peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za grunt peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.

Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Ondra Němec prodal zase grunt tento Mikulášovi Porúbanému za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 14 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní Jan Kunka a Tomek Zátopa SRSN.

Pusté
f 333b
Letha Páně 1626 za fojta Jíry Pšurného prodal grunth svůj Mikuláš Porúbaný Janovi Struhařovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má poročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. (Takový peníze jíti mají na Mikuláše Porúbaného, totiž závdanek 14 zl, pakli by se k registrům navíce nedostavovali, za zběhlé počteni budou a těch 14 zl k ruce JM Páně se obrátí.) Rukojmě za placení, povinností panských i obecních odbejvání Mikuláš Povalač a Pavel Sobků S.R.S.a neroz[dílnou].

Leta Páně 1639 za fojta Jiříka Povalačka týž fojt prodali ten grunt svrchu psaný s úřadem Janovi Černýmu za summu 20 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Šustek a Jíra Janíčků SRSN.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Jan Černý Tomkovi Zátopovi 1 zl.
Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného Matěj Bělohúbek položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Tomek Zátopa. Ten přijali ouřad novolhotský, komu náležeti spravedlivě budou, mají se vydati.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Jan Černý položil za gr[unt] svůj peněz ročních 9 zl. Ty přijala Anna Struhařka.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Černý položil a přijal Jan Porúbaný 1 zl.
Letha Pěáně 1647 za fojta Jury Kručka Jan Černý položil a ten přijal fojt ut s[upr]a, má se dáti, komu náležeti bude,
1 zl.