Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Ondry Němce

f 339a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Jirky Jatece za summu 40 zl. Na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
18 zl, z toho přijal Jíra Jatec 10 zl, Kuba Drábků 8 zl, zůstává dopláceti 22 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Filip Němec, Jan Struhař S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 15 zl.
Kubovi Drábkovi 7 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Ondra Němců za gr[unt] Kubovi Drábkovi 2 zl.

Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Ondra Němec tento podsedek prodal Adamovi Mrákovi za 40 zl. Závdanku mu dal, což tu zaplaceného měl, 20 zl.
Týž Adam Mráků prodal zase ten podsedek Jírovi Babjákovi za summu 40 zl. Závdanku mu dal 6 zl a ostatek což tu měl, totiž
4 zl, ty jest pustil Jírovi Babjákovi, ostatek platiti má po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jakub Drábků a Jíra Holečků SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Babík za g[runt] z peněz ostatních Jakubovi Drábkovi 5 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Babják položil za grunt s[irotku] n[ebožtíka] Beně, totiž Barboře 2 zl. Zůstávají při právě.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Jura Babják položil za grunt s[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 2 zl.

Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jura Babják prodal zase tento grunt Thomášovi Zátopovi za summu 36 zl. Závdanku jemu dal 20 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Hanáček a Adam Rukavický S.R.S.a N.
f 339b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Thomáš Zátopa položil za grunt na s[irotka] Beně 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Thomáš Zátopa položil za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.

Pusté

Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Thomáš Zátopa za grunth na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného Tomáš Zátopa položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 3 zl. Ty přijal Jan Šustek po Barboře Beňové, manželce své.
Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Tomáš Zátopa položil za grunth Janovi Šustkovi 1 zl.

A tak i tento podsedek přináleží k tomu napřed psanému Janovi Černému, však na ten spůsob, aby 36 zl na něm, komuž náležeti bude, zplacoval.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Černý položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Jíry Kručka Jan Černý položil a zůstává za ouřadem 1 zl.