Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunt Ondry Hřívy

f 343a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Adama Ondřejčka [za] 33 zl. Na to zaplatil závdanku a peněz ročních do letha 1609 16 zl, z toho přijal Adam Ondřejček 12 zl a Jan Michalů 4 zl, zůstává dopláceti 17 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Ondra Krahulec, Ondra Němec S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Adamovi Ondřejčkovému vydělaných peněz a dílu 12 zl 15 gr.
Janovi Michalovýmu po Kateřině manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Ondry Slováka 54 zl 15 gr.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Ondra Hříva za gr[unt] Janovi Michalovýmu 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky jakož na tomto gruntě náleželo Adamovi Ondřejíčkovi 12 zl 15 gr a Janovi Michalovýmu po manželce jeho 2 zl 15 gr, takové peníze oboje, totiž 15 zl, týž Ondra Hříva od nápadníků za hotových 5 zl jest skoupil. A tak má grunt svůj zouplna zaplacený.

Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt z ouřadem prodali ten gr[unt] z půl čtv[rtí] roli Martinovi Drahošovi za summu 33 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Svarada a Jura Knipsík SRSaN.