Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Ondry Krahulce

f 349a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od fojta a starších novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Klimkovi Drábkovi, za summu 30 zl. Z toho sobě srazil po Anně manželce své dílu
10 zl, zůstává dopláceti 20 zl, placením od letha 1610 po
2 zl. Rukojmě Ondra Němec, Jan Struhař S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Klimka Drábka Dorothě a Lukášovi každému po 10 zl – 20 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravského fojt a starší prodali podsedek s půl čtvrtí roli, z kterého ušel Dráb, nemajíc sobě ho odevzdanýho, Jírovi Šlosarovi za s[umm]u 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Lačných a Lacek S.R.S.a N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Šlosař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Šlosař prodal grunt svůj s půl čtvrtí roli a jiným k tomu podsedku příslušenstvím Matějovi Šmahajovi za summu 30 zl. Závdanku mu dal 10 zl a což Šlosař zaplacenýho, totiž 2 zl, měl, ty jest Matějovi Šmahajovi pustil, ostatek platiti má pořadně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placené a jiné povinnosti Jan Hrbáček a Ondra Němček slíbili RSAN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Matěj Šmahaj položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Matěj Šmahaj položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Matěj Šmahaj položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
f 349b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Matěj Šmahaj prodal grunt tento Adamovi Ondřejčíkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Svaradík a Miklušík Jura S.R.S.a N.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Ondřejčíkovejch Adam za grunth 2 zl. Ty jsou přijali k ruce JM Páně po s[irotcích] n[ebožtíka] Klimka zběhlých.

Leta 1641 za fojta Jury Pšurného týž fojt s ouřadem prodali grunt hošták Martinovi Drahošovu za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jura Papuča, Mikoláš Šmahel S.R.S.N.

Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt a ouřad prodali tenž gr[unt] zase Janovi Chromému za summu 34 zl 4 gr 1 den. Závdanku dal 4 zl 4 gr 2 den, ostatek summy platiti [má] po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Svarada a Martin Drahoš SRSaN.

Pustý

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad novolhotský grunt z půl čtvrtí roli po Janovi Chromému Janovi Koudelkovi za s[umm]u 20 zlm, platiti má ročně, komu náležeti bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Cibulka a Ondra Šurabka S.R.S.a N.R.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Nová Lhota, Moravský zemský archiv v Brně, fond F 90, inv. č. 174.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2006.