Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Jana Ševce

f 31a

Jan Švec má grunt se čtvrtí roli, kterýž sobě ustavěl, zouplna a docela zaplacený.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho Jan Ševců prodal gr[unt] svůj Tomášovi Kozimelovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, zůstává ještě dopláceti 70 zl, placením od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kuba Drábků a Tomek Nálepa S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Jírovi a Anně, dítkám Jana Ševce, a Kateřině, vdově po něm zůstalé, každému po 23 zl 10 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Thomáš Kozimela položil za grunt trojích peněz 6 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a Thomáš Kozimela prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Janovi Sobkovi za summu 84 zl. Závdanku dal témuž Thomášovi Kozimelovi 20 zl a tak týž Kozimela na tom gruntě nic více nemá. Jan Sobek ostatek té summy platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Valenta Oravský a Adam Šurman S.R.S.A N.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Sobek položil za grunt peněz ročních na dítky Jana Ševce 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka týž Jan Sobek položil za g[runt] peněz ročních na dítky Jana Ševce 2 zl.
Letha 1618 Jan Sobek za svého fojství položil za grunt peněz ročních na dítky Jana Ševce 2 zl.
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného Mikuláš Kruček položil za grunth 1 zl. Ty přijal Jan Struhař na díl Kateřiny manželky své.
f 31b
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Mikuláš Kruček položil za grunt na dítky Jana Ševce 1 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového Mikuláš Kruček položil za grunt a zůstávají za ouřadem, komu náležeti bude
1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhařa Mikuláš Kruček položil peněz ročních 1 zl. Z těch přijal Jura a Anna, nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Ševcovi, každé díl po 15 gr.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Mikuláš Kruček položil a přijali Jura a Anna, nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Ševcovém 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Mikula Kruček položil a ten přijali Jura a Anna, nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Ševcovém 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Mikula Kruček položil peněz ročních Jurovi Mužnému 1 zl.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Fogla a za fojta Jana Černýho prodán jest týž grunt po Janovi Sobkovi Martinovi Švehlíkovi za summu 42 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Čujan Pacholek a Martin Růženák SRSN.