Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Jana Lamoše

f 37a

Jan Lamoš dostal gruntu se čtvrtí roli po Barboře, dceře n[ebožtíka] Lamoše, zaplaceného.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Mrazíka týž fojt s ouřadem prodali grunt Vavrekovi Poláchovi ze čtvrtí roli za summu
15 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jura Pšurný, Mikuláš Sopčila SRSAN.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Vavrek Polák položil za grunt peněz, ty sou přijaty k záduší novolhotskému, totiž
1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhařa Vavrek Polák položil za gr[unt] peněz, ty jsou přijaty od téhož fojta k záduší novolhotskému 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručky položil Vávra Polák a ty přijal fojt ut s[upr]a, má býti na kostel novolhotský 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Vávra Polák položil na kostel novolhotský a ten přijal fojt ut supra 1 zl.
f 37b
Letha Páně 1651 za Jiříka Kručka fojta prodal ouřad novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Vavrekovi Polákovi Janovi Hruškovi za summu 15 zlm, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Střelimotyka a Jan Košík S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Černýho Jan Hruška pryč utekl, takový grunt zase prodaný jest Martinovi Kocúrovi za s[ummu] 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Černý, Mikuláš Bonec SRSN.