Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Adama Pechy

f 50a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Pavla Korytáře za summu
75 zl, na to vyplnil do letha 1609 18 zl. Z toho dáno na kostel odkázaných od Uhlíře 11 zl, Korytář přijal 7 zl, zůstává dopláceti 57 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Kruček, Jirka Kantor S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Urbana za klisnu odkázaných od Pavla Korytáře 4 zl.
A Pavlovi Korytářovi 53 zl.

Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Adam Pechů za gr[unt] 5 zl. Z toho odkázal Pavel Korytář 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana dáno 1 zl a za ouřadem novolhotským zůstává na dluhu náležitých těmž Urbanovým sirotkům 3 zl.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Adam Pechů prodal týž grunt se čtvrtí roli Tomkovi Marmánkovi za summu 75 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Kozimel a Thomáš Fridrichů S.R.S.a N.
Jakož náleželo na posledních penězích Adamovi Pechovýmu
11 zl, ty jest Tomkovi Marmánkovi pustil a tu již nic více míti nebude.
Letha 1613 za fojta Valenty Oravského položil Tomek Marmánků za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Pavel Korytář.

Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Tomek Marmánek prodal grunt svůj se čtvrtí roli Adamovi Šormanovi za summu 75 zl. Závdanku mu dal 10 zl a což zaplaceného měl, totiž 15 zl, ty jest Adamovi Šormanovi pustil. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lamoš a Tomek Nálepa SRSAN.
f 50a
Jakož náleželo na tomto gruntě Pavlovi Korytářovi dobírati po letech summy 50 zl, takové peníze Adamovi Šormanovi na gruntě za hotových 10 zl prodal. A tak Adam Šorman má tento grunt zouplna zaplacený.

Pusté

Letha 1628 za fojta Adama Lišky Adam Šorman prodal ten grunth ze čtvrtí roli za summu hotových peněz 11 zl 15 gr Mackovi Markovému. Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu grunthu a odbývání povinností panských i obecních Jura Kruček a Jura Kuča S.R.S.a N.

Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest zvrchu psaný grundt zase odprodán Kašpar[ovi] Kudělkovi za summu 12 zl bez závdanku, placením každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grundtu a povinnosti všelijaký panské a obecní Matěj Marků a Martin Odrobina SRSaN.
A poněvadž Matěj Marků ten gr[unt] zaplaceného jměl, jest takový gr[unt] z lásky dobrovolně Kašparovi Kudělkovi zeti svému za zaplacený a v ničemž nezávadný pustil 1640.

Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad grunt ze čtvrt roli po Kašparovi Kudělkovi Ondrovi Jurábkovi zeti jeho za summu 12 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Lacků a Jura Mikloš
S.R.S.a N.R.