Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Rejstrum

za panování Jeho [Mil]osti vysoce urozeného pána pana
Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici
a za urozeného vladyky pana
Jana Urbana Domanskýho z Domanína,
ouředníka toho času na Strážnici,
založena jsou tyto registra purgkrechtní
dědiny Nové Lhotky
k zapisování prodajův gruntů,
skrze mne Bartoše Biskupickýho,
písaře sirotčího toho času na Strážnici.
Stalo se letha a dne nahoře psaného.

Grunt List

1 Jana Michalova ............................ 1
2 Pavla Javůrka ............................. 7
3 Pavla Lačných ............................. 13
4 Martina Ševcového ......................... 19
5 Adama Šermana ............................. 25
6 Jana Ševce ................................ 31
7 Jana Lamoše ............................... 37
8 Jíry Šurnovského .......................... 43
9 Adama Pechy ............................... 50
10 Bártka Rukavickýho ........................ 56
11 Jíry Povalače ............................. 62
12 Valenty Oravského ......................... 68
13 Thomáše Fridrichového ..................... 74
14 Jana Kozára ............................... 80
15 Janka Návojného ........................... 86
16 Adama Poláka .............................. 92
17 Martina Hanáčka ........................... 98
18 Marka Zforadu ............................. 104
19 Jana Zforadu .............................. 110
20 Jana Křivého .............................. 116
21 Jana Kmetíka .............................. 122
22 Kašpara Vašura ............................ 128
23 Jana Kuňky ................................ 135
24 Mikuláše Plánky ........................... 140
25 Matějky Šmahaje ........................... 145
26 Jíry Kance ................................ 153
27 Jana Hrbáče ............................... 158
28 Jana Šklubalvejce ......................... 165
29 Jana Kručka ............................... 173
30 Macka Chládka ............................. 179
31 Ondry Gejdoše ............................. 183
32 Jíry Holečka .............................. 189
33 Ondry Mandáka ............................. 195
34 Macka Sedláka ............................. 201
35 Šimka Karasa .............................. 207
36 Tomka Nálepy .............................. 213
37 Adama Kléště .............................. 219
38 Sobka Čujaně .............................. 225
39 Jíry Mrkvy ................................ 231
40 Jíry Kručky ............................... 237
41 Havla Zajíce .............................. 243
42 Tomka Marmánka ............................ 249
43 Jíry Buleny ............................... 255
44 Vojtka Poláka ............................. 260
45 Macka Čepely .............................. 267
46 Jíry Žuberského ........................... 273
47 Jíry Marka ................................ 279
48 Jíry Pechy ................................ 285

49 Jana Struhaře ............................. 291
50 Adama Ondřejčiného ........................ 297
51 Jana Pindorka ............................. 303
52 Macka Ficka ............................... 309
53 Jíry Drapořita ............................ 315
54 Martina Řešetáře .......................... 321
55 Filipa Němce .............................. 327
56 Janka Jablečníka .......................... 333
57 Ondry Němce ............................... 339
58 Ondry Hřívy ............................... 344
59 Ondry Krahulce ............................ 351