Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 S[irotci] n[ebožtíka] Michala Javůrka

f 1a

K tomu statku sou sirotci 2, Kateřina, Dorota a Margita mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 1 Jana Michalova bratra jejich jednomu každému na díl jeho toto:
Mateři 20 zl.
Kateřině 20 zl.
Dorotě 20 zl.
Přicházeti má každému po 20 gr od letha 1610.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho přijato od Jana Michalového za grunt 5 zl. Ty sou obráceny a vydány za dluh neb[ožtíka] Michala ut s[upr]a, kterýž dluh našel se po rozdílu statku a má se na dílích sníti.
Více téhož letha od Jana Michalového za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Markytě mateři 20 gr, Kateřině sirotku 20 gr a Dorotě též 20 gr dáno.
Letha 1613 za fojta Jana Kmetka od Marka Poláka závdanku za grunt přijato 6 zl. Ty přijala Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Michalovým.
(Poznámka po straně: Do statku tohoto nepřináleží.)
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Marka Poláka za grunt peněz dvojích i za lonský rok přijato 4 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl 10 gr, Markytě mateři 1 zl 10 gr a na Dorotu zanecháno 1 zl 10 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetka Marek Polák položil za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Markytě mateři 20 gr a Dorotě v truhlici zanecháno 20 gr.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába Marek Polák položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Margetě mateři 20 gr a Dorotě v truhlici zanecháno 20 gr. Dorotě jest těch 20 gr dáno.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Thomáš Kozimela položil za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Margetě mateři 20 gr a Dorotě 20 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Tomáše Kozimele za gr[unt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Margetě mateři 20 gr a Dorotě 20 gr.