Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šujavského

f 13a

K tomu statku sou sirotci 1, Michal.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na gruntě 25 Matějky Šmahaje na posledních penězích 10 zl, půjdou mu od letha 1615 po 2 zl.

[Příjem a vydání:]
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka od Jana Jablečníka přijato za grunt peněz ročních 2 zl.
Více tomuto sirotku náleží, což jemu Anka Orsáčka, tetka tohoto sirotka, poručila 3 zl. Také 3 zl má položiti Ondra Němec, jsou jemu ty peníze půjčené.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Jana Jablečníka přijato za grunt 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka od Jana Jablečníka přijato za g[runt] 2 zl. Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijaté po Miochalovi s[irotku] zběhlém.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Jana Jablečníka za gr[unt] 2 zl. Ty jsou přijaté k ruce JM po Michalovi zběhlém.
Ty se snímají po témž Michalovi s[irotku] zběhlém.