Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Drahoše

f 14a

K tomu statku jsou sirotci 2, Martin a Jíra.
Náleží spravedlnosti:
Na gruntě 26 Jíry Kance dílů jejich:
Martinovi 16 zl 22 ½ gr.
Jírovi 16 zl 22 ½ gr.
Placením letha 1610 15 gr a půjdou od letha 1611 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky z gruntu Jíry Kance přijato 2 zl.
Též se vyhledalo, že sirotkům těmto náleží krávy 3 a jalovice 3, kterýž dobytek zůstávajíc při Janovi Ševčíkovi, když jest týž Jan Ševčík pro své zlé skutky do vězení města Strážnice a za tím i skrze mistra popravního mečem ztrestán, podle jiného jeho vlastního dobytka jest taky těch 3 krav a ty 3 jalovice do dvoru Jeho [Mil]osti Páně stráž[nického] vzato.
Více se našlo, že týž Jan Ševčík peněz těmto sirotkům náležejících i za 2 koně prodané k sobě přijal 16 zl.
Též více z gruntu Martina Drahoše závdanku, což jemu nenáleželo, týž Jan Ševčík k sobě přijal 5 zl.
Ty peníze těch 21 zl mají se z statku téhož n[ebožtíka] Jana Ševčíka sirotkům těmto dosáhnouti.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jíry Kance přijato 1 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Sobka od Jíry Kance přijato 1 zl.