Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 [Sirotci] n[ebožtíka] Jakuba Kozáka

f 16a

K tomu statku jsou sirotci 3, Anna, Dorota, Mikuláš (a Kateřina matcocha jejich jest s toho statku vybytá).
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 28 Jana Šklubalvíce dílů jejich toto:
Anně 6 zl 20 gr.
Dorotě 6 zl 20 gr.
Kateřině matcoše 6 zl 20 gr.
Na místě tej Kateřiny macechy náleží těch 6 zl 20 gr Mikulášovi, třetímu dítěti neb[ožtíka] Jakuba Kozáka, o kterémž při spravování statku tohoto správy nečinili. Nebo táž Kateřina macecha těch sirotků krávami z statku tohoto vybyta jest.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského z gruntu Staňka Šklubalvejce přijato 1 zl. Ten jest Anně na díl její.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky z gruntu Staňka Šklubalvejce přijato i na zasedělé peníze 3 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Dorotě dáno 2 zl.