Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce

f 19a

K tomu statku jsou sirotci tito: (kromě Anny, kteráž díl svůj na gruntě prodala) Kateřina, Barbora a Jíra.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 33 Ondry Mandáka jednomu každému na díl jeho toto:
Kateřině 16 zl.
Barboře 16 zl.
Jírovi 16 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Ondry Mandáka za grunt položených přijato 1 zl 18 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka Jíra porazil sobě na gruntě svém, kterýž ukoupil, dílu otcovskýho 16 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky Jura Mikulášů položil za g[runt] 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába od Jury Mandákového přijato za grunt a sou vydány Kateřině na díl její 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sobka od Jury Mandáka za grunt přijato peněz 2 zl. Z toho vydáno Kateřině na díl její 1 zl, Barboře také na její díl dáno 1 zl.