Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Nálepy

f 21a

K tomu statku jsou sirotci 3, Kače, Kuba, Zuzanna a Margita matcocha jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 36 Tomka Nálepy jednomu každému na díl jeho toto:
Kateřině 14 zl.
Kubovi 14 zl.
Zuzanně 14 zl.
Margitě matcoše přišlo také dílu jejího 14 zl.
Přijato na to závdanku z gruntu Tomka Nálepy 10 zl 20 gr, a tak dodati se jí zůstává 3 zl 10 gr. Půjdou jí od letha 1610 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položených za grunt od Tomka Nálepy přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Ondry Gejdoše na místě Tomka Nálepy za grunt přijato 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Ondry Gejdoše za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi 20 gr a na sirotky zanecháno 1 zl 10 gr.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Ondry Gejdoše za gr[unt] přijato 2 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi 20 gr a Kači dáno
1 zl 10 gr.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka přijato od Marka Poláka za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Adam Mrak, což Margitě macoše dílu jejího nedobraného 3 zl 10 gr náleželo, jsouce u toho nápadník, poručil je na kostel novolhotský, aby je ouřad po letech vyzdvihovali.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Marka Poláka za gr[unt] 2 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi nápadu po Zuzanně sestře zemřelé 20 gr a Jakubovi 40 gr.