Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 S[irotci] n[ebožtíka] Adama Kléště

f 22a

K tomu statku jest sirotkův 3, Anna, Jan, Šimek (kromě Jíry, kterýž jsouc v Rožnově u strejce svýho, zemřel) a Dorota mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 37 Adama Kléště otčíma jejich jednomu každému dílu jeho:
Anně 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Janovi 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Šimkovi 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Dorotě mateři 7 zl 8 gr 2 ½ den
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Jan, syn neb[ožtíka] Adama Kléště, ujmouce grunt za čtvrtí roli po Adamovi Kléšťovi otčímu jeho zůstalý, místo závdanku porazil sobě na něm dílu svého otcovského 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Více zkoupil od Anny sestry své, což jí dílu otcovského (mimo vzetí letha 1610 od Adama Kléště 2 zl za grunt položených) dodati se jí zůstávalo, totiž 5 zl 8 gr 2 ½ den.
Tolikéž zkoupil od Doroty mateře své díl její, což jí tu náleželo 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Ty všecky peníze Janovi vejš psanému na zaplacení za grunt se vypisují.