Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kováře

f 26a

K tomu statku jest sirotkův 3, Johanka vdaná, Martin(!) a Jan.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 42 Havla Zajíce jednomu každému na díl jeho toto:
Martě 4 zl.
Janovi 4 zl.
Johaně mimo to, což Jana Hanák muž její z gruntu přijal
2 zl, ještě dovzíti přijde 2 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho přijato od Havla Zajíce položených za grunt 1 zl. Ten jest vydán Janovi Hanákovi na díl Johanky ženy jeho.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Havla Zajíce za grunt čtverých peněz přijato 5 zl. Z toho dáno Janovi Hanákovi na díl Johanky ženy jeho ostatní 1 zl, Martě dáno, což jí tu náleželo, všecky 4 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Havla Zajíce přijato
2 zl. Ty sou vydané Janovi na díl jeho.