Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 S[irotci] n[ebožtíka] Marka Starého

f 27a

K tomu statku jest sirotkův [4], Mikuláš, Margita, Jan, Marek a Lida matcocha.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 43 Jíry Buleny předních peněz 4 zl 15 gr, půjdou jim od letha 1610 po 1 zl.
Na gruntě 47 Jíry Marka bratra jejich 7 zl 15 gr, půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
(škrtnuto a uvedena poznámka:)
NB. To sirotkům těmto nenáleží, nežli s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Malého.
Summa statku 12 zl.
Přijde na každého po 2 zl 12 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Jíry Buleny za grunt přijato 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položených od Jíry Buleny za podsedek přijato 1 zl.
(celé škrtnuto)

S[irotci] n[ebožtíka] Marka Starého

K tomu statku sou sirotci 2, Šťastný, Anna a Dorota mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 43 Jíry Buleny předních peněz 4 zl 15 gr, placením od letha 1610 po 1 zl.
Summa statku [4 zl 15 gr].
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na 1 díl po 1 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Jíry Buleny za grunt přijato 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Jíry Buleny za grunt položených přijato 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jíry Buleny za grunt přijato 1 zl.
f 27b
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Jíry Buleny za gr[unt] přijato 1 zl.