Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka

f 29a

K tomu statku jest sirotek 1, Valenta.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na podsedku 4 Jana Pindorka 11 zl 15 gr, půjdou jemu od letha 1611 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Marka Šurmana na místě Jana Pindorky za grunt přijato 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Marka Šurmana přijato za grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába od Marka Šurmana přijato za grunt 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka od Jakle Boguše za grunt přijato 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Jakle Boguše za gr[unt] 1 zl.
Jakož zůstávalo na dluhu za JMP peněz hotových 5 zl, ty se snímají po Valentovi s[irotku] zběhlém.