Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 S[irotci] n[ebožtíka] Marka Malého

f 32a

K tomu statku sou sirotci 4, Jíra (dopsáno), Mikuláš, Jan, Markyta a Marek a Lida macecha jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 47, kterýž Jíra Marků, bratr těch sirotkův, drží (mimo což sobě na témž gruntě dílu svého 1 zl 15 gr porazil), náleží předních peněz 7 zl 15 gr.
Dělíc tou summu na 5 dílův, přijde na každého po 1 zl
15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Jíry Markového za grunt přijato 1 zl 15 gr. Ty přijala Lida macecha na díl svůj. A tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka přijato za grunt od Jíry Markového 6 zl. Z toho dáno Mikulášovi dílu jeho 1 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojtha Jana Kmetíka od Jíry Markového za gr[unt] přijato 2 zl.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába od Jíry Markového za gr[unt] přijato 2 zl. Ty sou vydané, lonské i letoší, Mikulášovi a Lidě.