Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 S[irotci] n[ebožtíka] Urbana

f 4a

K tomu statku jsou sirotci 4, Pavel, Jan, Hedvika, Eliáš a Anna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 3 a čtvrti roli Pavla Lačných 6 zl, placením po
2 zl od letha 1610.
Na gruntě 5 a čtvrti roli Adama Šurmana 72 zl, placením po 2 zl až se Vácslavovi Krupičkovi 8 zl předních peněz vyplatí.
Na gruntě 9 Adama Pechy odkázaných za klisnu od Pavla Korytáře 4 zl, placením od letha 1610 po 1 zl.
Summa statku 82 zl.
Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 16 zl 12 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1609 přijato z gruntu Pavla Lačných 4 zl. Půjčeno z nich Tomkovi Nálepovi 2 zl 15 gr a mateři na díl její dáno
1 zl 15 gr.
Letha 1610 z gruntu Adama Pechy položených přijato 1 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského z gruntu Pavla Lačných přijato ostatní 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Adama Šurmana za grunt za rok 1611 přijato 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka od Tomka Nálepy za grunt na místě Adama Šurmánka přijato 2 zl. Ty jsou dány Hedvice na díl její.
Letha 1616 za fojta Kuby Drábka od Tomka Nálepy za grunt přijato peněz 2 zl. Z toho dáno Hedvice na její díl 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Tomek Nálepa položil za g[runt] 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Tomka Nálepy za gr[unt] 2 zl. Ty sou vydané Hedvice na díl její.