Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Michalova

f 33a

K tomu statku jest sirotek 1, Zuzanna a Kateřina mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 1 zaplaceného 25 zl 22 ½ gr. Ten grunt drží Marek Polák, závdanku dáti má 6 zl a platiti od letha 1614 po 2 zl.
Summa statku 25 zl 22 ½ gr.
To dělíc na 2 díly, přijde na každý díl po 12 zl 26 gr
1 den 1 víd.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Marka Poláka závdanku za grunt přijato 6 zl. Ty přijala Kateřina mateř na díl svůj.