Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 S[irotci] n[ebožtíka] Vojtka Poláka

f 34a

K tomu statku jest sirotkův 5, Jíra, Anna, Jan, Šimek, Barbora a Kateřina mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 30 Jíry Drapořita dobírati zůstává 3 zl, placením od letha 1611 po 2 zl.
Na gruntě 44 náleží jim na posledních penězích 12 zl.
Krávy byly 2, ty sou Kateřině mateři zanechány podle poručenství neboštíka na chování dětí.
Více se věděti nemůže o jiné spravedlnosti jim náležité.
Summa statku 15 zl.
To dělíc na 6 dílův, přijde na každého po 2 zl 15 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položených od Jíry Drapořita za grunt přijato 2 zl. Ty sou dány Kateřině mateři na chování sirotkův malých.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka od Jíry Drapořita položených peněz přijato za grunt těm s[irotkům] 1 zl. Ten
1 zl jest dán Kateřině na vychování dětí, matce těch dětí.