Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Holečka

f 35a

K tomu statku jest sirotkův 3, Mikuláš, Jíra, Zuzanna, Kateřina, Anna a Dorotha mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 32 Jíry Holečka, bratra těch sirotkův, kterýž jemu prodán jest za 60 zl, placením po 2 zl.
To dělíc na 6 dílů, dostane se každému na díl 10 zl.
Jíra ten sobě porazil díl svůj na gruntě.

[Příjem a vydání:]
Letha 1610 Jíra Holeček položil za grunt svůj 1 zl.
Letha 1614 Jíra Holeček položil trojích peněz za grunt
6 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl, Zuzanně 2 zl a Dorotě mateři
2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Holeček položil za grunt 2 zl. Ty jsou dány Mikulášovi na díl jeho.
Anně sirotku náleží po mateři 1 kráva, tu jí vydati má Jíra bratr její.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Holeček položil za grunt peněz ročních těmto sirotkům 1 ½ zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobky přijato od Jíry Holečka za gr[unt] 1 zl. Z toho dáno Zuzanně 15 gr a Anně sirotku zanecháno 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky přijato za gr[unt] od Jíry Holečka 1 zl 15 gr. Z toho dáno Mikulášovi 15 gr, Zuzanně
15 gr a Anně se zanechává tolikéž 15 gr.
Letha Páně 1620 za fojta Valenty Oravského jakož náleželo Mikulášovi na díl jeho nedobraných peněz 6 zl 15 gr, ty jest prodal Jírovi bratru svému za 1 volka a peněz 1 zl. A tak ten Mikuláš tu již nic nemá.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Nová Lhota, Moravský zemský archiv v Brně,
fond C 17, inv. č. 387.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, Csc. ve Strážnici, říjen 2005.