Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pšurnovského

f 6a

K tomu statku jest sirotek jeden, Barbora.
Náleží jí spravedlnosti:
Na gruntě 8 a čtvrti roli Jíry bratra jejího 30 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Jíry Pšurnovského za grunt přijato 2 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Jíry Pšurnovskýho za grunt přijato za předešlé letha 6 zl 15 gr. Ty oboje peníze všech 9 zl vydány sou Barboře na díl její.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jíry Pšurnovského za grunt přijato 2 zl. Ty přijala Barbora na svůj díl.