Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krupice

f 7a

K tomu statku jsou sirotci tito: Margita a Běta mateř její.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 10 Bartka Rukavicskýho 46 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Přijde na každý díl po 23 zl.

Příjem a vydání:
Letha 1609 přijato závdanku za grunt od Bartka Rukavickýho 16 zl. Ty přijala Běta mateř na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Kuby Drábka na místě Bartka Rukavickýho za grunt přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Kuby Drábka za grunt i za předešlá letha přijato 5 zl. Ty oboje peníze všech 7 zl přijala Běta, mateř toho sirotka, na díl svůj. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.

Jakož náleželo v tomto statku Margitě dílu jejího 23 zl, ty jest prodala Kubovi Drábkovi za 1 krávu a dvý sviní. A tak táž Margeta tu nic více nemá.
Ten statek doplacený.