Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 S[irotci] n[ebožtíka] Vácslava Bukovskýho

f 8a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Jíra a Dorota mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 12 Valenty Oravského jednomu každému toto:
Janovi 13 zl 20 gr.
Jírovi 13 zl 20 gr.
Dorotě mateři přišlo 13 zl 20 gr.
Na to přijala závdanku za grunt 10 zl, zůstává se jí 3 zl 20 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka od Valenty Oravského za grunt přijato peněz 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojtha Kuby Drába od Valenty Oravského za grunt přijato peněz 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Valenta Oravský za grunt položil 2 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Sobky od Valenty Oravskýho za gr[unt] přijato 2 zl. Vydané Janovi na díl jeho peněz 4 zl.