Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krahulce

f 10a

K tomu statku sou sirotci 2, Jíra, Jan.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 20 Jana Kmetíka každému dílu jeho:
Jírovi 3 zl.
Janovi 3 zl.
Půjdou jim po 2 zl od letha 1614.

[Příjem a vydání:]
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka od téhož Jana Kmetíka přijato za grunt 1 zl.
Letha 1616 za fojtha Juby Drába od Jana Kmetíka přijato za grunt 1 zl.
Letha ut s[upr]a za fojta Jana Kobky přijato od Jana Kmetíka za gr[unt] 1 zl.