Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 S[irotci] n[ebožtíka] Beně

f 11a

K tomu statku jest sirotek jeden, Barbora.
Náleží jí spravedlnosti:
Z gruntu 20 Jana Kmetíka na díl její na posledních penězích 8 zl 15 gr.
Více jí náleží na podsedku 9 Janka Jablečníka, což se vyhledá 15 zl, půjdou jí od letha 1610 po 2 zl.
Více jí náleží na podsedku 10 Ondry Němce předních peněz
15 zl.
Krávy zůstávaly 2, z nich jednu vlk udávil a druhá zůstávajíc při Janovi Ševčíkovi, když jest týž Jan Ševčík pro své zlé skutky do vězení dán a za tím i mistrem popravním mečem ztrestán, podle jiného jeho dobytka jest táž kráva do dvoru panskýho vzata, tolikéž hříbě 1.

Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položených od Jana Jablečníka za podsedek přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položených od Ondry Němce na místě Jana Jablečníka za podsedek přijato 4 zl.
Více se našlo sirotku tomuto, že neb[ožtík] Jan Ševčík za
2 koně tomuto sirotku náležité, kteréž prodal, peněz k sobě přijal 14 zl. Ty se mají z statku téhož Jana Ševčíka dosáhnouti.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka od Ondry Němce přijato za grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Ondry Němce za grunt přijato 2 zl.
Více přijato z gruntu Jury Babjáka 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za g[runt] 2 zl.
Více přijato od Thomáše Zátopy za grunt 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za gr[unt] 2 zl.
Více přijato od Thomáše Zátopy za grunt 2 zl.