Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Pan Adam Šamberk a Jan Pernikář

f 63a

Letha Páně 1614 za horného Martina Lišky prodal Jan Pernikář z předměstí strážnicského na místě manželky svej achtel vinohradu v Šumberku i z boudou pod ním stojící urozenému panu Adamovi Šamberkovi a na dvoře ve Lhotě Tvarožnej za summu 120 zl na placení rok po roku při Vánocích po 6 zl. Zavdal pan Adam Janovi Pernikáři 15 zl, přijal jej Jan Pernikář. R[ukojmě] za dílo i placení Matěj Křižanů, Vaněk Tomanů, Martin Vaculíků S.R.Ne. Oddává jej pan Adam paní manželce svej.
Letha 1615 za horného Martina Lišky položil pan Adam za vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl.
Letha 1616 za horného Martina Lišky položil pan Adam za vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl.
Letha 1617 za horného Václava Rožka položil pan Adam za vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl.
Letha 1618 za horného Matěja Křižanového položil pan Adam za vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl.
Letha 1619 za horného Vácslava Rožka položil pan Adam za vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl.
Letha 1620 za horného Vácslava Rožkového položil pan Adam za vinohrad Janovi Pernikáři 6 zl.
Letha 1623 za horného Václava Rožkového položil pan Adam Šambergk za vinoh[rad] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pernikáře 6 zl. Ty jsou ouřadu předměstskýmu oddány.
Leta 1624 za horného Václava Rožkového položil pan Adam Šambergk za vinohrad na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pernikáře
6 zl. Ty jsou ouřadu městskému strážnickému odvedeny.