Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Pavel Švrček, Pavel Sup

f 27b

Leta Páně 1631 prodal Martin Rožků půl achtele vinohradu
v hoře Šumberku Pavlovi Supovi za sumu 60 zl, kterýž jemu nápadem přišel po manželce svej, na placení po 2 zl. Rukojmě Martin Liška, Martin Zákrsek slíbili rukú společnú a nerozdílnú.

Letha Páně 1631 za horného Martina Lišky prodal Pavel Sup půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Pavlovi Švrčkovi za sumu 25 zl a cožkoli Pavel zaplatil aneb nápadem po manželce jeho přišlo, to jemu púští v sumě 18 zl 15 gr, platiti má Pavel Švrček podle hory práva [po] 2 zl. Rukojmě za dílo a placení Jura Pechů slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Ta suma bude náležet komu.

Leta 1636 za horného Martina Zákrska koupil jest Martin Čmel půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Pavla Švrčka za sumu 25 zl a cožkoli Pavel Švrček zaplatil na témž vinohradě, to pouští Martinovi Čmelovi, totiž sumu 12 zl, ostatní peníze, totiž 6 zl, Pavlovi Švrčkovi aby doplácel Martin Čmel. Rukojmě za dílo a za placení Jiřík Liška, Kašpar Kopec a na placení toho vinohradu po 2 zl podle hory práva.

f 28a
Letha 1654 za ouřadu horného Jury Liškového kúpil jest půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jura Staněk po n[ebožtíku] Martinovi Čmelovi od ouřadu tvarožnolhotského za summu 25 zlm. Bude povinen platit Michalovi Židovi koželuhovi čtyři vědra vína po 2 zlm, ostatní peníze bude platit, komu bude náležet.

f 28b
NB. Martin Zákrsek majíc sobě 2 achtele vinohradu po n[ebožce] Zuzaně manželce své přišlej, jak níže podle notate na listě vykazuje, z kteréhožto vinohrada půl achtele vinohradu prodal Jiříkovi Liškovi za summu 30 zl. Závdanku dal jemu 4 zl, ostatek summy má každoročně podle podle ourody po 2 zl zplacovati. Odevzdán jemu i půl búdy za volný a svobodný. Rukojmě za dílo a placení Martin Šuligů a Martin Procházka SRSAN. Actum ten čtvrtek po s[va]tém Fabi[anu] a Šebestianu letha 1643.
Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík Liška za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Zákrsek.

Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka púští ten jistý vinohrad Jan Liška Václavovi Zahradníkovi v těch 6 zlm, které jeho otec byl zaplatil, ostatní peníze, které se mají platiti z toho vinohradu, bude povinen platiti do důchodů J.H.M. A tak jemu je odevzdán za svobodný a volný. Kdež se stalo v přítomnosti ouřadu tvarožnolhotského, Ondry Straky purgkmistra a Jury Lipy, fojta toho času.
Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Jiřík Liška za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Zákrsek. Ostatní peníze z toho vinohradu bude povinen platit Michalovi koželuhovi Židovi do města Strážnice.
Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového položil za vinohrad svůj Václav Zahradník Michalovi Židovi 2 zlm. Ty přijal Michal Žid.
Letha 1664 za ouřadu horného Jury Lipového položil za vinohrad svůj Václav Zahradník Michalovi Židovi 4 ½ zlm. Ty přijal Mi[chal] Žid.
f 29a
Letha 1665 za ouřadu horného Mikuláše Hořínky položil Václav Zahradník za vinohrad svůj 1 ½ zlm 5 kr. Ty přijal Michal Žid.
A[nno] 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Václav Zahradník položil za vinohrad svůj Michalovi Židovi 2 zlm.
Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník položil za vinohrad Michalovi Židovi za vinohrad svůj 3 zlm. Ješče má platit Václav Zahradník Michalovi Židovi 12 zlm.
Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník Michalovi Židovi dal za těch 12 moravských zlatých 2 měřice žita a 1 měřici ovsa. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný [a] v ničem nezávadný.

Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory koupil jest Martin Čajka od Matěja Bedravy půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 6 zlm, ješče bude povinen 3 zlm na druhý termín. A tak jest jemu výš psaným horným odevzdán. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu Mikuláš Vávrových a Václav Čajkovský SSR nerozdílnou.