Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

12 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Bílka

f 13a

K tomu statku jest sirotků patero, Lida, Lukáš, Jan, Anka, Zuozana a Marta mateř jeji[ch] 6tá.
Našlo jse jim všeho statku na níže psanejch věcech toto:
Grunt s řekou a jinejm k tomu příslušenstvím za 55 zl.
Achtel vinohradu v Růženej z boudou, s presem a káděmi v 155 zl.
Vinohradu dva grefty v Zbavsa hoře za 20 zl.
Vína 3 bečky po 16 zl za 48 zl.
Štěpnice za 55 zl.
Krávy 3 po 3 zl a jedno tele za 10 zl.
Sukna, což sobě na kabát koupil, 4 lokty po 14 gr za 1 zl 26 gr.
Summa toho statkuo 344 zl 26 gr.
Dluhů žádných se po smrti n[ebožtíka] Matěje Bílka nenašlo.
Dělíc tu summu na 6 dílů, dostane se na díl každému po
57 zl 14 gr 2 den.

Marta, mateř těch sirotků, přijímá na díl svůj toto:
Grunt z řekou v 55 zl.
Vinohrad v Růženej z půl boudou, z půl presem půl achtele
v 77 zl 15 gr.
f 13b
Krávy 2 a tele a svinský dobytek za 7 zl.
Bečku vína za 16 zl.
Summa toho, což Marta, mateř těch s[irotků], na díl svůj přijímá 155 zl 15 gr.
A tak dopláceti zuostává od leta [15]99 po 6 zl – 98 zl 5 den.

Lida na díl svůj přijímá:
Vinohrad v Zbavsa hoře za 20 zl.
Bečku vína za 16 zl.
Sukna 4 lokty po 14 gr loket za 1 zl 26 gr.
Summa, což ona na díl svůj přijímá, učiní 37 zl 26 gr.
A tak se jí dodati má na doplnění dílu jejího 19 zl 18 gr
2 den.

Jan přijímá na díl svůj:
Půl achtele vinohradu v Růženej, tu stranu od hor, z půl boudou a z půl presem v 77 zl 15 gr.
Zuostává jinejm sirotkům za tu polovici vinohradu mimo sražení svého dílu 20 zl 5 den, ty pokládati má počnouc leta [15]99 po 3 zl.

Lukáš přijímá na díl svůj:
Jednu bečku vína za 16 zl.
Krávu jednu za 3 zl.
Peněz hotovejch, kderé přijal od Marty mateře své za grunt jí prodaný, totiž závdanek 8 zl.
Summa, což on na díl svůj přijímá, učiní 27 zl.
A tak se jemu mimo to, což na díl svůj přijal, zuostává ještě dodati 30 zl 14 gr 2 den.
f 14a
Anně a Zuozaně zanechává se štěpnice na díl jejich v 55 zl.
Zuostává se jim oběma dílu jejich dodati 59 zl 28 gr 4 den.

Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato od Marty, mateře těch sirotků, závdanku za grunt, kderéž sou vydány, jakž při díle napsáno stojí 8 zl.
Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Matouše Bílka za statek na místě Marty 6 zl.
Též přijato od Jana ut s[upr]a za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Marty za statek 4 zl.
Od Jana za vinohrad 3 zl.
Též od Jana přijato za vinohrad hotových peněz ostatek 6 zl 12 gr 3 den.
z toho dáno Lidě na díl její 2 zl 4 gr 1 den.
Anně dáno na díl její k svadbě 10 zl.
NB. Lukáš, sirotek nahoře psaný, zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 30 zl 14 gr 2 den. Ta spravedlnost připadla na Jana, Lidu, Annu a Zuzannu, sestry jeho vlastní, přijde každýmu na díl jeho po 7 zl 18 gr 2 den.
Jan ten sobě na vinohradě svým porazil dílu svého 7 zl
18 gr 2 den a doložil, jakž nahoře psáno, hotových 6 zl 12 gr 3 den. A tak má ten vinohrad zaplacený.
Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry Ondry Bartošového za g[runt] 2 zl.
Od Matouše Věrovanského za Růžennou 1 zl.
f 14b
Jan Maděrek na díl Anny manželky své přijal půl štěpnice v summě 27 zl 15 gr.
A peněz hotových jemu vydáno 8 zl.
Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry Ondry Bartošových za g[runt] 2 zl.
Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry Ondry Bartošového za g[runt] 4 zl.
Maděrkovi dáno na díl Anny ženy jeho ty 4 zl.
Od Matouše Věrovanského přijato za vinohrad 3 zl.
Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánova přijato od Jíry Bartošového za g[runt] a řeku 4 zl.
Od Matouše Věrovanského za vinohrad 2 zl.
Lidě dáno na díl její 5 zl.
Maděrkovi dáno na díl Annin 5 zl.

Letha 1607 za plesníka Jíry Kopce přijato z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Pánu půjčený 3 zl 2 gr 6 den. Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Od Mathouše Věrovanského za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry Bartošového za g[runt] a říku 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry Bartošového za řeku 3 zl.
Od Matouše Věrovanského za vinoh[rad] 2 zl.
Zuzanně vydáno na díl její 4 zl.
Lidě dáno na díl její 1 zl.
Letha 1610 za plesníka Martina Kopce přijato od Jíry Bartošového za řeku 2 zl. Z toho dáno Lidě 1 zl a Zuzanně
1 zl.
Maděrek odvedl Jírovi Pelkovi z spravedlnosti své, kteráž jemu z tohoto statku náleží, za grunt svůj v Petrově, aby zaplacený měl, 9 zl.
f 15a
Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jíry Bartošového za grunt a řeku 4 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Od Matouše Věrovanského za Růženou 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jíry Bartošového za řeku 4 zl.
Od Matouše Věrovanskýho za Růženou 2 zl.
Z toho dáno Zuzanně 2 zl, Lidě dáno 2 zl a Anně Pelkové odkázaných od Maděrka 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od Jíry Bartošových za řeku 4 zl.
Od Matouše Věrovanskýho za Růžennou 2 zl.
Zuzanně dáno na díl její 6 zl.
Více přijala Zuzanna na svůj díl půl štěpnice nad lávkami na Petrovsku 27 zl 15 gr.

Podle bedlivého vyhledání našlo se, že se má dodati z tohoto statku těmto:
Zuzanně na doplnění dílu jejího i po Lukášovi zemřelým
11 zl 4 gr 5 den.
Anně i po Lukášovi zemřelým 1 zl 17 gr 4 den.
Lidě též i po Lukášovi 13 zl 2 gr 3 den.
Janovi Pelkovi odvedených od Maděrka 7 zl.
Summa 32 zl 24 gr 5 den.
Ta summa nachází se jim na těchto níže psaných věcech:
Na gruntě a řece Jíry Bartošových 12 zl, placení po 4 zl.
Na vinohradě Matouše Věrovanskýho 20 zl 24 gr 5 den, placení podle ourody po 2 zl.

Letha 1614 za plesníka Jana Škráška od Jíry Ondry Bartošových za říku přijato i za grunt 4 zl.
Od Mathouše Věrovanskýho za vinoh[rad] v Růženné přijato
2 zl.
Z toho dáno Lidě na díl její 4 zl a Janovi Pelkovi od Maděrka odvedených 2 zl.
f 15b
Leta Páně 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry Ondry Bartošového za říku 4 zl.
Od Matouše Věrovanského za vinohrad v Růženné přijato 2 zl.
Z toho dáno Lidě na díl její 2 zl a Zuzanně též na díl její 4 zl.
Leta 1616 za plesníka Jíry Kopcového od Jíry Ondry Bartošového přijato za říku 4 zl.
Od Matouše Věrovanského za vinohrad v Růženné 2 zl.
Z toho vydáno Lidě na díl její 2 zl, Zuzanně též 2 zl a Janovi Pelkovi, což mu odvedeno, též 2 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Jíry Ondry Bartošového za říku a grunt ostatních peněz 2 zl.
Marta po n[ebožtíku] Matoušovi Věrovanském položila 2 zl.
Z těch přijala Zuzanna, manželka Jana Tichého, 2 zl a Lidě s Janem Pelkovým dáno též 2 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Škráška od Marty, zůstalé po n[ebožtíku] Matoušovi Věrovanském, za vinohrad v Růženné přijato 2 zl.
Z toho vydáno Lidě na díl její 20 gr, Zuzanně též dílu jejího 20 zl a Janovi Pelkovi, což mu odkázáno, 20 zl.