Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 S[irotci] n[ebožtíka] Tobiáše Hobelového

f 24a

Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového zinventován tento statek, ku kterýmuž jsou sirotci dva, totiž Jan a Zuzanna.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na řece Mikuláše Šablového 30 zl, placením od letha 1601 po 2 zl.
Na půl achteli vinohradu v Svárových Martina Štěpánového
55 zl, placením od letha 1600 podli ourody po 3 zl až do vyplnění tej summy.
Vinohrad zaplacený v Tmici za 45 zl.
Peněz hotových i za dobytek prodaný utržených přijato
17 zl.
Summa všeho statku 147 zl.
Z toho se dluhův rozličných lidem zaplatiti má 12 zl 5 gr
5 ½ den.
A tak zuostává čistého statku k rozdělení mimo splacení dluhů 134 zl 24 gr 1 ½ den.
To dělíc na dva díly, přijde každýmu na jeho díl po 67 zl 12 gr 1 víd.

Janovi sirotku zanechává se na díl jeho vinohrad ve Tmici za 45 zl.
A tak se jemu ještě na doplnění dílu jeho dodati 22 zl
12 gr 1 víd.

Zuzanna umřela, po ní na díl její Václavovi Vrchníčkovi, manželu její[mu], odkázán jest vinohrad v Svárových v 50 zl, na čemž jest přestal, a že se na více nyní i v časích budoucích o takový nápad natahovati nechce, připověděl, za tou příčinou, že s manželkou svou nedlouho byl. Stalo se u přítomnosti pana ouředníka strážnického, plesníka a rybářů petrovských letha 1607.
f 24b
Ten vinohrad puštěn k užívání Martinovi Bzeneckých, strejci jeho, a do čtyr let aby z něho nic nedával, potom po čtyrech letech bude povinen platiti za pátý vědro podli uznání ouřadu a má sirotka při sobě chovati a šaty hodné na něj jednati.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového přijato do truhlice hotových peněz mimo zaplacení dluhův 4 zl 24 gr
1 ½ den.
Od Mikuláše Šablového přijato závdanku za řeku 2 zl.
Od Martina Štěpánového za vinohrad přijato 5 zl.
Z toho dáno z dílů sirotčích pís[aři] od rozdílů a sepsání statku 8 gr.

Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Mikuláše Šablového 1 zl.
Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Mikuláše Šablového za g[runt] 2 zl.
Od Martina Štěpánova přijato za vinohrad v Svárových za rok 1603 2 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Mackového po smrti Martina Bzeneckého, kterémuž byl vinohrad malého sirotka k užívání dán, jest puštěn k užívání Jakubovi Bilíkovi, aby do tří let z něho nic nedával, než na sirotka šaty jednal, ten vinohrad dobře dělal, sirotku křivdy nečinil. A po vyjití tří let bude povinen páté vědro vína aneb za ně peníze dávati, po čem pod horou platiti bude.
Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Mikuláše Šavlového za g[runt] a řeku 2 zl.
Od Martina Štěpánova za vinohrad 3 zl.
Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana Kvasničky za užitek vinný z vinohradu ve Tmici, kteréž peníze samému Janovi náležejí, 9 zl.
f 25a
Téhož leta a za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Šaše závdanku za řeku 1 zl.
Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jana Kvasničky za užitek vinný 2 zl. Ty sou vydány lékaři od hojení hlavy Jana sirotka.
Ten vinohrad puštěn sirotku, aby jeho sám užíval a jej sobě dělal.
Od Jana Šašaba přijato za g[runt] a řeku 2 zl. Ty sou dány Janovi na dělání vinohradu.
Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jana Šašaba za řeku 2 zl. Přijal ty peníze Jan na díl svůj.
Jakož zuostávalo tomuto Janovi sirotku na řece Jana Šašaba dopláceti se ještě 18 zl, ty sobě Jan na své řece porazil, poněvadž tu řeku od Jana Šašaba koupil a tak ji má zaplacenou.
Leta Páně 1616 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 20 zl. Vydány sou Janovi na díl jeho a dáno mu obilí 13 m[ěřic] 1 ½ čt[vrti].
Leta Páně 1617 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spra[vedln]ost 6 zl. Ty sou vydány Janovi a dáno mu rži za ně 15 měřic.
Letha Páně 1618 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 5 zl 16 gr 1 ½ den. Ty sou vydané Janovi a dáno jemu za ně rži 11 měřic.