Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Štěpánova

f 26a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jan a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech:
Požár z řekou zaplacený za 40 zl.
Vinohrad v Tmici z boudou za 20 zl.
Na vinohradě v Zbavsa hoře Jana Ševcového zaplacených
40 zl.
Zahrada za humny petrovskými za 30 zl.
Klínek roli na Lazích za 10 zl.
Vinohrad veliký v Tmici za 30 zl.
Kus roli na Lazích za 30 zl.
Summa statku 200 zl.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 100 zl.

Janovi podle poručenství otce jeho dán předně vinohrad v Dolní hoře zaplacený, kterýžto do tohoto statku pojat není.
Více on přijal na díl svůj požár z řekou ve 40 zl.
Vinohrad v Tmici z boudou ve 20 zl.
Na vinohradě Jana Ševcového v Zbavsa hoře je[mu] odvedeno 40 zl.
Zahrada za humny petrovskými ve 30 zl.
Klínek roli na Lazích ve 10 zl.
Summa 140 zl.
f 26b
Z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo 100 zl.
A tak zuostává dopláceti Zuzanně sestře své ještě 40 zl, placením od letha 1606 po 4 zl.

Zuzanna přijala podle poručenství otce svého na díl svůj Tmici velikou ve 30 zl.
Kus roli na Lazích ve 30 zl.
Summa 60 zl.
Zuostává se jí ještě dodati k doplnění dílu jejího 40 zl.

NB. Po rozdílu tohoto statku našlo se dluhův po n[ebožtíku] Martinovi Štěpánovým osobám zejména těmto:
Do důchodův JM Páně za dříví 3 zl 14 ½ gr.
Jírovi Bartošový[mu] za Dolní horu 19 zl.
Václavovi Vrchníčkovi za Tmici 50 zl.
Bětě Ryšavé do Strážnice za Tmici 10 zl.
Summa 82 zl 14 ½ gr.
Přijde z každého dílu těch dluhův porážeti po 41 zl 6 gr
4 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana Kvasničky za Tmici 10 zl. Přijal je Václav Vrchníček.
Od Jíry Bartošového přijato za užitek z vinohradu 8 zl. Ty přijala Běta Ryšavá do Strážnice.
Letha 1608 a letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana Kvasničky za ty dvě letha 6 zl. Ty přijal Václav Vrchníček.
Od Jíry Bartošového též přijato za ty dvě letha 2 zl. Ty přijala Běta Ryšavá do Strážnice a tak jí tu nic nenáleží.