Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 S[irotci] n[ebožtíka] Tobiáše Grošíka

f 28a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto:
Požár z řekou zaplacený za 40 zl.
Achtel vinohradu v Růžené zaplacený za 100 zl.
Na vinohradě ve Tmici zaplaceného 12 zl.
Štěpnice horní ze včelami za 55 zl.
Dolní štěpnice zaplacená za 40 zl.
Roubanice u Rohožného za 15 zl.
Bečka vína byla, z tej se dluhové lidem zaplatili a na zbor dáno 2 zl.
Summa statku 262 zl.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 131 zl.

Jan podle poručenství otce svého ujal:
Požár z řekou ve 40 zl.
Achtel vinoh[radu] v Růžené ve 100 zl.
Na vinohradě v Tmici zaplacených 12 zl.
Štěpnici horní ze včelami ve 55 zl.
Summa 207 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 131 zl a tak zůstává Anně sestře své dopláceti 76 zl, placením od letha 1606 po 5 zl.
f 28b
Anně podle kšaftu otce jejího zanechává se na díl její štěpnice dolní ve 40 zl.
Roubanici u Rohožnýho ve 15 zl.
Summa 55 zl.
Zuostává se jí dodati k doplnění dílu jejího ještě 76 zl.
Tej štěpnice a roubanice užívati má Jan bratr její do zrostu jejího a za užitky má na ni šaty jednati a sirotku křivdy nečiniti.
Více tomu sirotku zanechává se ložných a truhelních šatův toto: duchna, poduška, polštář, kožich šamlatový, ubrusů, cích a plachet 16 kusův, kolárek damaškový, roušky tři. To všeckno přijal k sobě Jan, bratr toho sirotka, a má jí do ztrostu jejího toho dochovati.