Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Řitky

f 30a

K tomu statku jsou nápadníci 2, Johanka, Kateřina a Zuzanna macocha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Požár z řekou zaplacený za 40 zl.
Acht[el] vinohradu v Dolní hoře zaplacený za 80 zl.
Roli v Hačkách zaplacená za 50 zl.
Acht[el] vinohradu v Růžené zaplacený z boudou, presem, se 2 káděmi za 100 zl.
Kus roli nad Plži petrovskými za 10 zl.
Štěpnice půl u Proudů za 8 zl.
Štěpnice v Moravské za 18 zl.
Roubanice u Řečice za 15 zl.
Plž zaplacený za 10 zl.
Hrádek u Rybář za 20 zl.
Včely 45ry po 20 gr za 30 zl.
Peněz hotových po smrti zuostalo 107 zl.
Summa statku 488 zl.

Z toho statku tito dluhové zaplaceni:
Pavlovi strejci neboštíkovu 12 zl.
Rybářom dluhu 3 zl.
Na kerchov petrovský poručených 1 zl.
Puchrej dluhu 2 zl.
Na zbor poručených 4 zl.
Zuzanně manželce neboštíkový mimo díl její poručených 5 zl.
Summa dluhův zaplaceno 27 zl.
f 30b
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 462 zl.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 154 zl.

Zuzanna vdova podle poručenství manžela svého přijala požár z řekou ve 40 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře v 40 zl.
Polovici roli v Hačkách ve 25 zl.
Štěpnici u Moravské v 18 zl.
Včely 15ry po 20 gr za 10 zl.
Peněz hotových 16 zl 15 gr.
Summa 189 zl 15 gr.
Z toho sobě srazila dílu svého 154 zl a tak zuostává ještě dopláceti 35 zl 15 gr, placením od letha 1606 po 4 zl.

Adam Lazebník na díl Kateřiny manželky své přijal podle poručenství půl acht[ele] vinohradu v Růžené z půl boudou, z půl presem a z jednou kádí ve 50 zl.
Půl štěpnice u Proudů v 8 zl.
Kus roli nad Plži petrovskými v 10 zl.
Plž zaplacený za 10 zl.
Polovici roli v Hačkách ve 25 zl.

Včely 15ry po 20 gr za 10 zl.
Peněz hotových přijal 33 zl 7 ½ gr.
Summa 146 zl 7 ½ gr.
Zuostává se jemu dodati k doplnění dílu Kateřiny manželky jeho ještě 7 zl 22 ½ gr.
f 31a
Johanka přijala na díl svůj půl achtele vinoh[radu] v Růženej z půl boudou, z půl presem a z jednou kádí v 50 zl.
Roubanici u Řečice za 15 zl.
Hrádek u Rybář ve 20 zl.
Včely 15ry po 20 zl za 10 zl.
Peněz hotových přijala 31 zl 7 ½ gr.
Summa 126 zl 7 ½ gr.
Zuostává se jí k doplnění dílu jejího dodati ještě 27 zl
22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla Kušánka položených na místě Zuzanny manželky jeho za statek ut s[upr]a 3 zl. Ty přijal Adam Lazebník na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla Kušánka za g[runt] a říku 3 zl. Ty přijal Jíra Hrotek na díl Johanky ženy své.
Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla Kušánka za řeku 3 zl. Z toho dáno Johance na díl její 1 zl
15 gr a Adamovi Lazebníkovi též 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za plesníka Martina Kopce přijato od Pavla Kušánka za grunt a řeku 4 zl. Z toho dáno Johance 2 zl a Adamovi Lazebníku 2 zl.
Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Pavla Kušánka za grunt a řeku 4 zl. Z toho dáno Adamovi Lazebníku 1 zl
7 ½ gr ostatek spravedlnosti po manželce jeho.
Jírovi Hrotkovi dáno na díl Johančin 2 zl 22 ½ gr.
f 31b
Letha 1612 za fojta plesníka Jíry Kopce za řeku od Pavla Kušánka 4 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj.
Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od Pavla Kušánka za řeku 4 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj.
Letha 1614 za plesníka Jana Škráška přijato od Pavla Kušánka za g[runt] a říku 4 zl. Ty přijal Jíra Hrotek na díl Johanky manželky své.
Leta Páně 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla Kušánka za říku 4 zl. Ty přijal Jíra Hrotek na díl Johanky manželky své.
Leta Páně 1616 za plesníka Jíry Kopce přijato od Pavla Kušánka za říku ostatních peněz 2 zl 15 gr. Ty přijal Jíra Hrotek na díl Johanky manželky své.