Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Hýšky

f 33a

Ten statek podle poručenství téhož Matouše Hýšky takto jest rozdělen:
Janovi Kvasničkovému, pastorku svýmu, řeku, na níž zaplaceného jest 35 zl.
Zůstává ještě za ni dopláceti na sirotky n[ebožtíka] Jíry Kvasničky 16 zl 10 gr placením po 2 zl.
Vinohrad ve Tmici též tomu Janovi poručil za 40 zl.
Anně, dceři n[ebožtíka] Jíry Kvasničky, pastorkyni své, půl roubanice u Černého jezera poručil ve 20 zl.
Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Jíry Kvasničky, druhé pastorkyni své, vinohrad v Horní hoře poručil ve 20 zl.
Summa statku 115 zl.

Z toho statku Jan Kvasničků na zbor petrovský podle poručenství n[ebožtíka] Matouše Hýšky dal 5 zl.