Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci nebožt[íka] Tomáše Bzeneckýho

f 2a

Jest jich dvý, Martin, Dorota a Barbora mateř jejich třetí. Ta spolu s těmi dítkami, souc letní žena, se v zaplaceném statečku živí.
Vyhledalo se těm sirotkom spravedlnosti na podsedku, říce a štěpnici 50 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Růžené hoře 130 zl.
Více na druhém vinohradě 30 zl.
Více na štěpnici v Jezeřích 4 zl.
Summa všeho statku učiní, což s[irotkům] náleží, 214 zl.
Ten všecken statek jest Martinovi, synu nebož[tíka] Tomáše Bzeneckého, prodán, kterejž takto platiti má:
Letha [15]95 od ujetí toho statku má položiti 10 zl a platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 10 zl.

Z té nahoře psané summy se zaplatiti má za vinohrad v Růžené 32 zl. Těch 32 zl, jakž správu dávají plesník a rybáři, že náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele do města Strážnice.
f 2b
I sejmouce takovej dluh, zůstává čistého statku na tři osoby napřed psané 182 zl.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 60 zl 20 gr.

Martin napřed psaný díl svůj sobě na napřed psaným statku srazil 60 zl 20 gr. A tak tu více spravedlnosti jmíti nebude a toliko Dorotě sestře a Barboře mateři své doplatiti má 121 zl 10 gr.
A dluh napřed psaný tolikéž předně 32 zl.
Martin napřed psaný pustil Barboře mateři vinohrad ten, kterej ve třicíti zlatejch položen, má se jí v dílu jejím sraziti.

Jakož jest mateři napřed psané spravedlnosti náleželo 60 zl 20 gr, i poněvadž jest prostředkem smrti z tohoto světa povolána, taková spravedlnost na děti jejich ženatý i neženatý podle spravedlivého uznání pana ouředníka a jinejch k tomu přižádanejch lidí připadla, totiž na Dobiáše Bílka 15 zl 5 gr, Ance též 15 zl 5 gr, Martinovi 15 zl 5 gr a Dorotě tolikýž
15 zl 5 gr. Však táž Dorota přijala na díl svůj vinohrad, kterýž byl mateři puštěn ve 30 zl, ty se jí v dílu jejím sraziti mají. Tobiášovi a Ance se z říky Martina summa jejich vyplniti má a mimo to díl svůj sobě na té říce srazil. A tak ty rozdíly učiněné a o všecko porovnáni sou.
Letha [15]95 od Martina Štěpánovýho přijato 8 zl. Ty sou dány na zaplacení vinohradu.
Více přijato od Martina za statek 12 zl. Z toho dáno Tobiášovi 6 zl a Ance též dáno 6 zl.

f 3a
Letha [15]96 přijato od Martina za říku a vinohrad peněz 10 zl. Z toho dáno na zaplacení vinohradu s[irotkům] n[ebožtíka] Gergele 1 zl a Tobiášovi dáno 4 ½ zl a Ance též dáno 4 ½ zl.
Letha [15]97 přijato od Martina za říku a vinohrad ročních peněz 10 zl. Z toho dáno na zaplatcení vinohradu s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele 5 zl a Tobiášovi Bílkovi, též i Anně po mateři jejich zemřelé dáno 5 zl. Přijde na každého
2 ½ zl.
Letha 1598 přijato od Martina za statek ut s[upr]a 10 zl. Z toho dáno Tobiášovi Bílkový[mu] 2 zl 15 gr, Anně též na díl její 2 zl 15 gr. A tak oni nic nemají.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Gergele do Strážnice za vinohrad 5 zl.
f 3b
A nápadu sobě po mateři a Dorotě své podli přátelské smlouvy porazil 15 zl 10 gr. A tak nebude povinen nežli s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele do Strážnice po 7 zl dopláceti od letha [15]99.
Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Martina Bzeneckého za statek ut s[upr]a 7 zl. Zůstávají v truhlici rybářské i těch lonských 5 zl.
Letha ut s[upr]a těch 12 zl sou odvedené Martinovi Rožumberskému, purgkmistru strážnickému.
Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Martina Bzeneckýho za statek ut s[upr]a 5 zl. Ty zůstávají při rybářích petrovských.