Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kušánka

f 38a

K tomu sou sirotci 3, Jíra, Jan, Anka a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Podsedek s říkou a štěpničkou zaplacený za 64 zl 15 gr.
Roli polovice v Hačkách za 30 zl.
Roli přikoupené v Hačkách za 30 zl.
Štěpnice u Moravské za 15 zl.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 80 zl.
Achtel vinohradu druhý v Dolní hoře za 105 zl.
Štěpnička zaplacená za 5 zl.
Krávy 3 za 15 zl.
Svinského [dobytka] čtvero za 3 zl.
Summa statku 367 zl 15 gr.
Z toho se tento dluh zaplatiti má:
Na zbor podle poručenství 5 zl. Ty má Jíra Klobřových zaplatiti z vinohradu svého v Růženej.
Po zaplacení dluhu zůstane statku za 362 zl.
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 90 zl 18 gr 5 den.

Zuzanna mateř podle poručenství nebožtíka] Pavla Kušánka ujímá toto:
Štěpničku s podsedkem a říkou za summu 64 zl 15 gr.
Vinohradu achtel v Dolní hoře v 80 zl.
Krávy 2 za 10 zl.
Svině 4 za 3 zl.
Summa, což přijímá, za 157 zl 15 gr.
f 38b
A tak Zuzanna mimo díl svůj přijímá 66 zl 27 gr, ty má platiti ročně počna letha 1617 po 6 zl.

Jírovi podle poručenství zanechává se polovici roli v Hačkách v 30 zl.
Plž v hliníkách v 20 zl.
Summa 50 zl.
Dostane se mu doplatiti 40 zl 18 gr 5 den.

Janovi achtel vinohradu v Dolní hoře s boudou podle poručenství zanecháno v 105 zl.
A tak přijímá mimo díl svůj 14 zl 11 gr 2 den.
Toho vinohradu Zuzanna mateř má užívati do zrostu sirotka a což za ten vinohrad zůstává Johance, Jana Staňkových manželce, 24 zl, doplatiti má.

Anně sirotku polovice roli v Hačkách zanecháno ve 30 zl.
Štěpnice u Moravské v 15 zl.
Kráva 1 za 5 zl.
Summa, což zanecháno Anně, za 50 zl.

Dostane se jí doplatiti ještě 40 zl 18 gr 5 den.

Těch všech vinohradů, rolích a štěpnic Zuzanna, mateř těch sirotkův, užívati má až do zrostu jejich, aby sirotky opatrovala, šatky na ně jednala a do školy dala, však jim takových vinohradů, štěpnic a rolí zapouštěti nemá.

Tento statek jest znovu zinventován a na listu 41 sepsán.