Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Statek po n[ebožtíku] Pavlovi Kušánkovi zůstalý

f 41a

Achtel vinohradu v Dolní hoře, kterýž jest prodán Jakubovi Liškovi z Bobalova za summu 80 zl.
Roli v Hačkách za 40 zl.
Sklep Plž za 15 zl.
Summa toho statku 135 zl.
K tomu statku jsou nápadníci tito:
Anna, dcera nebo[žtíka] Danhele Kušánka.
Anna, dcera nebo[žtíka] Jana Kušánka.
Dorotha, dcera nebo[žky] Anny Kušánkové, a Václav bratr její.
Dělíc ten svrchu psaný statek jim na 3 díly, dostane se na každý po 45 zl.

Toto každý na svůj díl přijímá:
Anna, dcera n[ebožtíka] Danhele Kušánka přijímá na díl svůj Plž v summě 15 zl.
Ostatek na vinohradě v Dolní hoře, který drží Jakub Liška, po letech vybírati má.

Anna, dcera nebo[žtíka] Jana Kušánka, přijímá na svůj díl polovici roli v Hačkách v summě 20 zl.
Ostatek z vinohradu v Dolníé hoře, který drží Jakub Liška, po letech vybírati má.

Dorotha a Václav, děti n[ebožky] Anny Kušánkové, přijímají na díl svůj druhou polovici roli v Hačkách ve 20 zl.
Ostatek z vinohradu v Dolní hoře, který drží Jakub Liška, po letech vybírati mají.

Item také těm nápadníkům náleží achtel vinohradu v Dolní hoře po nebo[žtíku] Mikulášovi Kušánkovi zůstalý, kterýž měl sobě při smlouvách svadebních vyměněný, a jest prodaný Janovi Ptáčníkovi za 100 zl.
Z toho zaplatíc dluhu 13 zl Mušlové Židovce, zůstane ještě týmž nápadníkům 87 zl.
To dělíc na ty svrchu psané 3 díly, dostane se na každý díl po 29 zl k vybírání po letech.

A jakož byla ještě v nadepsaném statku Pavla Kušánka týmž nápadníkům náležela štěpnice jedna u Moravskej, kteráž jest šacována za 10 zl, ta jest od týchž nápadníků puštěna Janovi Kučerovi, aby zaplatil dluh Mušlové Židovce 4 zl 3 gr
4 ½ den.

f 41b
Příjem a vydání:
Letha 1622 za plesníka Jiříka Kopce přijato jest od Jakuba Lišky závdanku za vinoh[rad] v Dolní hoře 6 zl. Ty zůstávají za týmž plesníkem ut s[upr]a.